HORIZON SOUTH NORWAY

Utlysninger

Finn relevante utlysninger fra EU her.

Oversikt over utlysninger og støtteordninger fra Forskningsrådet finner du her.

Søknadsfrister Horisont Europa

Programmet har ingen fast dato for søknader. Du må se på den enkelte utlysning for å finne søknadsfristen.

Ta kontakt med oss