Ditt regionale EU-nettverk

Horizon South Norway

VELKOMMEN

Horizon South Norway er ditt regionale EU-nettverk. Vår oppgave er å fremme Agders deltagelse i og kompetanse om Horisont Europa.

Hva gjør vi for deg?

Vi hjelper private og offentlige virksomheter samt FoU-aktører med deltakelse i Horisont Europa. Gjennom nettverket kan du utvikle nye muligheter for finansierings- og innovasjonsprosjekter.

Kartlegging

Vi gir deg praktisk innsikt i EUs satsingsområder og strategier, samt det fremste og beste av god praksis i Europa. Vi hjelper deg med å finne nye muligheter.

Partnersøk

Vi kan koble deg til relevante partnere. HSN jobber tett med europeiske nettverk og FoU-miljøer, og kan hjelpe deg med å finne eksisterende konsortia eller partnere til ditt prosjekt.

Prosjektutvikling

Vårt sekretariat, Sørlandets Europakontor, er behjelpelig med individuell veiledning og rådgivning om Horisont Europa.

NYHETER

Green Deal-utlysning 2020

Green Deal-utlysning 2020

Europakommisjonen har allokert 1 milliard euro til en Green Deal-relatert utlysning under Horisont 2020. Prosjektene skal bidra til å gjennomføre målene i Green Deal.  Utlysningen vil fokusere på...

les mer
Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

For å imøtekomme behovet for fleksible støtteordninger som følge av korona, fjernes 4-ukersfristen for å søke om støtte fra PES2020 for alle EU-søknader med frist etter 1. mai 2020. Forskningsrådet...

les mer
Bli fagekspert i Forskningsrådet

Bli fagekspert i Forskningsrådet

Kunne du tenke deg å bidra som fagekspert i Forskningsrådets søknadsbehandling av Kommersialiseringsprosjekter og Innovasjonsprosjekter i næringslivet? Fyll ut Registrering av eksperter til...

les mer

Utlysninger

 

i

Prosjektetableringsstøtte Horisont Europa

 

Søk støtte fra Norges forskningsråd til etablering av Horisont Europa prosjekter.

i

Utlysninger Horisont Europa

Utlysninger
Alle prosjektutlysninger finner du på Europa.eu: Funding og Tender opportunities.

Hovedaktører

Finansiert av