Horizon South Norway

Om oss

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning, utvikling og innovasjon. Kompetansedeling og samarbeid vil bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont Europa.

Nettverket organiseres i grupper, hvor hver enkelt gruppe lager målrettede arrangementer, utvikler partnerskap og konkrete prosjekter basert på identifiserte muligheter.

Individuell veiledning og informasjon ytes fra sekretariatet, som også hjelper med individuell mulighetsidentifisering og forankring. For ethvert Horisont Europa-prosjekt er gode partnere en nøkkel til suksess. Vi tilbyr partnersøk, både nasjonalt og internasjonalt.

Nettverket er delfinansiert av Norges Forskningsråd og Agder fylkeskommune.

Åpent nettverk

Målrettet samarbeid

Hovedaktører

Finansiert av