Horizon South Norway

Om oss

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning, utvikling og innovasjon. Kompetansedeling og samarbeid vil bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont 2020.

Nettverket organiseres i grupper, hvor hver enkelt gruppe lager målrettede arrangementer, utvikler partnerskap og konkrete prosjekter basert på identifiserte muligheter.

Individuell veiledning og informasjon ytes fra sekretariatet ved Sørlandets Europakontor, som også hjelper med individuell mulighetsidentifisering og forankring. For ethvert Horisont 2020-prosjekt er gode partnere en nøkkel til suksess. Sørlandets Europakontor tilbyr partnersøk, både nasjonalt og internasjonalt.

Nettverket er delfinansiert av Norges Forskningsråd, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Åpent nettverk

Målrettet samarbeid

Hovedaktører

Sekretariat

Finansiert av