EU PROGRAM

HORISONT EUROPA

Horisont Europa er EUs program for forskning og innovasjon.

Horisont Europa, etterfølgeren til Horisont 2020, er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse “missions”-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Gjennom klare, tidsavgrensede og målrettede tematisk oppdrag ønsker man å sette politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene.

Programmet har et budsjett på 95,5 milliarder euro i perioden 2021 – 2027

Horisont Europa består av følgende hovedpilarer:

Ta kontakt hvis du er interessert i å vite mer om programmet og hvordan kan du delta.