EU PROGRAM

HORISONT 2020

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon. 

Målsettingen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa, og programmet er således et tiltak for å håndtere de utfordringene Europa står ovenfor etter den økonomiske krisen. Dagens Europa preges av lav vekst og utilstrekkelig innovasjon, samtidig som kontinentet sliter med en rekke sosiale og miljørelaterte utfordringer. Horisont 2020 skal fremme en bærekraftig, fornuftig og inkluderende europeisk økonomi og bidra til økt sysselsetting, økt produktivitet og sosial tilhørighet i Europa. Norge deltar fullt ut, på bakgrunn av EØS-avtalen. Programmet tar over for EUs 7. rammeprogram for forskning og innovasjon, hvor norske aktører fikk tildelt nær 6,5 milliarder norske kroner i perioden 2007 – 2013.

Interessert i å vite mer om programmet og hvordan kan du delta i?

h

Fast Track to Innovation (FTI)

h

Hvordan delta i Horisont 2020

h

SMB-instrumentet

h

Fast Track to Innovation (FTI)

Horisont 2020 vil fra 01.01.21 bli erstattet av det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.