Europakommisjonen har allokert 1 milliard euro til en Green Deal-relatert utlysning under Horisont 2020. Prosjektene skal bidra til å gjennomføre målene i Green Deal. 

Utlysningen vil fokusere på åtte tematiske og to horisontale områder.

  1. Økte klimaambisjoner
  2. Ren, rimelig og sikker energi
  3. Bærekraftig og sirkulær industri
  4. Energi- og resurseffektive bygg
  5. Bærekraftig og smart mobilitet
  6. «Fra jord til bord» – bærekraftig matproduksjon
  7. Bevare og beskytte økosystem og biologisk mangfold
  8. Nullutslipp og giftfritt miljø
  9. Kunnskapsformidling
  10. Innbyggerinvolvering

Detaljene om utlysningen finner du her. Søknadsfrist er satt til 26. januar 2021, og prosjektene vil ha oppstart høsten samme år.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og gratis veiledning.