For å imøtekomme behovet for fleksible støtteordninger som følge av korona, fjernes 4-ukersfristen for å søke om støtte fra PES2020 for alle EU-søknader med frist etter 1. mai 2020. Forskningsrådet oppfordrer likevel søkere til å sende inn søknader om PES-støtte så tidlig som mulig, men absolutt siste frist blir altså samme dag som søknadsfristen i EU. I det elektroniske søknadsskjemaet skal du legge inn prosjektperiode og budsjett for PES2020-søknaden (ikke for det planlagte EU-prosjektet).