Norges forskningsråd, Horizon South Norway, Sørlandets Europakontor, Kristiansand kommune

Webinar: Horisont Europa for offentlig sektor

by Norges forskningsråd, Horizon South Norway, Sørlandets Europakontor, Kristiansand kommune
 
11 people viewed this event.

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner.

Bli med på webinar for å lære hvordan offentlig sektor kan utnytte mulighetene i programmet. Arrangementet er spesielt innrettet for aktører på Agder. 

Påmeldingsfrist er fredag 20 november. 

Program

09:00 – 09:05  Velkommen

Stig Marthinsen, administrerende direktør, Sørlandets Europakontor  

09:05- 09:25 Introduksjon til Horisont Europa 

  • Hva som er nytt i Horisont Europa og hvordan offentlig sektor kan utnytte mulighetene i programmet
  • Suksesshistorier fra offentlig sektor: Hva kjennetegner dem som lykkes

Idun Lyngstad, seniorrådgiver og NCP offentlig sektor, Norges Forskningsråd

09:25 – 09:35 100 klimanøytrale byer

Annemie Wyckmans , professor ved NTNU og leder for NTNU Smart Sustainable Cities

 09:35 – 09:45 European Green Deal i Horisont Europa

Anna Lygre Solvang og Martine Elise Farstad, Sørlandets Europakontor 

09:45 – 09:55: Smart mobilitet

 Idun Lyngstad, seniorrådgiver og NCP offentlig sektor, Norges Forskningsråd

09:55 – 10:05 Kristiansand kommune: muligheter i Horisont Europa

Øyvind Laderud / Solvor Stølevik, Kristiansand kommune

10:05-10:15 Hvordan kan offentlig sektor og FoU-institusjoner samarbeide?

Dominique Durand / Lola Rodriguez, NORCE

 10:15– 10:20 Horizon South Norway – ditt lokale støtteapparat

  • Informasjon om hvordan det regionale EU-nettverket kan bistå offentlig sektor

Karsten Aust, Sørlandets Europakontor

10:20–10:30 Spørsmål og svar  

 

Date And Time

24-11-2020 kl. 09:00 to
kl. 10:30
 

Location

 

Registration End Date

20-11-2020
 
 

Share With Friends