Norges Forskningsråd

Missions på norsk – Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

by Norges Forskningsråd
 
12 people viewed this event.

Hva er egentlig nytt med “missions”? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

Missions i forskning- og innovasjonspolitikken handler om å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horisont Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Arrangementet vil også kunngjøre årets vinner av innovasjonsprisen 2020 på konferansen.

 

Date And Time

25-11-2020 kl. 10:00 to
kl. 14:00
 

Location

 

Registration End Date

24-11-2020
 
 

Share With Friends