Startskuddet for EUs 9. rammeprogram, Horisont Europa, gikk 1. januar 2021. Med 95,5 milliarder euro i potten, er dette verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. 

De første utlysningene er noe forsinket, og det er forventet at hovedarbeidsprogrammene med utlysninger publiseres i løpet av april 2021. De første søknadsfristene blir trolig tidlig høsten 2021. Norsk assosiering til Horisont Europa vil bli formelt vedtatt i løpet av første halvår 2021.

Les mer her.