€350 millioner til grønn innovasjon

€350 millioner til grønn innovasjon

Europakommisjonen har foreslått en oppdatering til European Innovation Council (EIC) Pilot-arbeidsprogrammet, under Horizon 2020, som inkluderer €350 millioner til prosjekter som gir radikalt nye og markedsskapende innovasjoner som bidrar til målene i «The European...

Fast Track to Innovation (FTI)

Fast Track to Innovation (FTI) er en finansieringsordning som ligger under EU-programmet Horisont 2020. Programmet fremmer innovasjonsaktiviteter og næringslivsdeltakelse og har som mål å øke SMB-deltakelsen i Horisont 2020.  I Horisont 2020 finnes det allerede flere...

SMB-instrumentet

SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som ligger under Horisont 2020. Ideen bak instrumentet, er at det skal bidra til at innovative ideer og forretningskonsepter kommer ut på markedet. Dette gjør SMB-instrumentet ved å...

Hvordan delta i Horisont 2020

Europakommisjonen vektlegger at prosjektene er med på å løse problemer på europeisk nivå. Det er viktig at det er et tydelig fokus på innflytelse og innovasjon, og at prosjektet viser en helhetlig tankegang der målet er å skape produkter eller tjenester for et...