€350 millioner til grønn innovasjon

€350 millioner til grønn innovasjon

Europakommisjonen har foreslått en oppdatering til European Innovation Council (EIC) Pilot-arbeidsprogrammet, under Horizon 2020, som inkluderer €350 millioner til prosjekter som gir radikalt nye og markedsskapende innovasjoner som bidrar til målene i «The European...

Fast Track to Innovation (FTI)

Fast Track to Innovation (FTI) er en finansieringsordning som ligger under EU-programmet Horisont 2020. Programmet fremmer innovasjonsaktiviteter og næringslivsdeltakelse og har som mål å øke SMB-deltakelsen i Horisont 2020.  I Horisont 2020 finnes det allerede flere...