Green Deal-utlysning 2020

Green Deal-utlysning 2020

Europakommisjonen har allokert 1 milliard euro til en Green Deal-relatert utlysning under Horisont 2020. Prosjektene skal bidra til å gjennomføre målene i Green Deal.  Utlysningen vil fokusere på åtte tematiske og to horisontale områder. Økte klimaambisjoner Ren,...
Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

For å imøtekomme behovet for fleksible støtteordninger som følge av korona, fjernes 4-ukersfristen for å søke om støtte fra PES2020 for alle EU-søknader med frist etter 1. mai 2020. Forskningsrådet oppfordrer likevel søkere til å sende inn søknader om PES-støtte så...
Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Bli fagekspert i Forskningsrådet

Kunne du tenke deg å bidra som fagekspert i Forskningsrådets søknadsbehandling av Kommersialiseringsprosjekter og Innovasjonsprosjekter i næringslivet? Fyll ut Registrering av eksperter til søknadsbehandling i Forskningsrådet 2020. Da vil du bli registrert i...