Storbritannia får tilgang til det meste i Horisont Europa. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til rammeprogrammet.

Forskningsrådet skriver at en detaljert assosieringsavtale vil trolig være på plass i løpet av første halvår 2021, men britiske aktører kan likevel delta i søknader til de første utlysningene i Horisont Europa. Det er allerede klart at britiske små og mellomstore bedrifter (SMB) ikke vil få tilgang til egenkapitaldelen av akselerator i det Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), og det kan heller ikke utelukkes at den endelige assosieringsavtalen vil inneholde andre begrensninger.

Les mer her.

Bilde © European Union 2020 EC – Audiovisual Service