Kunne du tenke deg å bidra som fagekspert i Forskningsrådets søknadsbehandling av Kommersialiseringsprosjekter og Innovasjonsprosjekter i næringslivet? Fyll ut Registrering av eksperter til søknadsbehandling i Forskningsrådet 2020.

Da vil du bli registrert i Forskningsrådets oversikt over potensielle eksperter. Dersom en saksbehandler har behov for fagekspert til sitt fagpanel, blir du kontaktet for nærmere informasjon.