samarbeid og nettverk

Kommende arrangementer

Nedenfor finner du en oversikt over nyttige arrangementer som retter seg mot Horisont 2020 og Horisont Europa

Recent Events

Hovedaktører

Sekretariat

Finansiert av