Ditt regionale EU-nettverk

Horizon South Norway

VELKOMMEN

Horizon South Norway er ditt regionale EU-nettverk. Vår oppgave er å fremme Agders deltagelse i og kompetanse om H2020.

Hva gjør vi for deg?

Vi hjelper private og offentlige virksomheter samt FoU-aktører med deltakelse i Horisont 2020. Gjennom nettverket kan du utvikle nye muligheter for finansierings- og innovasjonsprosjekter.

Kartlegging

Vi gir deg praktisk innsikt i EUs satsingsområder og strategier, samt det fremste og beste av god praksis i Europa. Vi hjelper deg med å finne nye muligheter.

Partnersøk

Vi kan koble deg til relevante partnere for Horisont 2020-prosjekter. HSN jobber tett med europeiske nettverk og FoU-miljøer, og kan hjelpe deg med å finne eksisterende konsortia eller partnere til ditt prosjekt.

Prosjektutvikling

Vårt sekretariat, Sørlandets Europakontor, er behjelpelig med individuell veiledning og rådgivning om Horisont 2020, SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation. 

NYHETER

Green Deal-utlysning 2020

Green Deal-utlysning 2020

Europakommisjonen har allokert 1 milliard euro til en Green Deal-relatert utlysning under Horisont 2020. Prosjektene skal bidra til å gjennomføre målene i Green Deal.  Utlysningen vil fokusere på...

les mer
Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

Fjerner 4-ukersfristen for PES2020

For å imøtekomme behovet for fleksible støtteordninger som følge av korona, fjernes 4-ukersfristen for å søke om støtte fra PES2020 for alle EU-søknader med frist etter 1. mai 2020. Forskningsrådet...

les mer

Utlysninger

Her finner du relevante utlysninger fra EU-programmer og Forskningsrådet

HORISONT 2020

Innovasjons- og forskningsprogrammet Horisont 2020 har et budsjett på 800 milliarder norske kroner. Målsettingen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.

Noen utlysninger er forskningsrettet (RIA  – Research and Innovation Action), og andre mer rettet mot innovasjon og implementering av innovative løsninger (IA – Innovation Action).  Det er også egne utlysninger for offentlige anskaffelser av før-kommersielle tjenester (PCP – Pre-Commercial Procurement Actions). 

Norske forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter kan søke Horisont 2020 om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til økonomiske midler, får man ved deltakelse tilgang til fremragende forskningsnettverk, infrastruktur og nye markeder.

i

Her finner du relevante utlysninger i Horisont 2020

Utlysningene er delt inn i følgende tematiske områder:
  • Blå vekst
  • Energi
  • Smart by
  • Miljø
  • Grønn transport
  • Helse
  • Samfunn

HORISONT EUROPA

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, starter i 2021. Det vil ha nærmere 100 milliarder euro som budsjett. 

Forskningsrådet ønsker slagkraftig norsk deltakelse i utformingen av Horisont Europa, og lyser ut midler for å stimulere til koordinert norsk deltakelse på EU-arenaen

i

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont 2020

 

Det er 700,000 kroner til disposisjon for å støtte søknader med norsk deltakelse.

 
 

Hovedaktører

Sekretariat

Finansiert av