Ditt regionale EU-nettverk

Horizon South Norway

VELKOMMEN

Horizon South Norway er ditt regionale EU-nettverk. Vår oppgave er å fremme Agders deltagelse i og kompetanse om Horisont 2020 og Horisont Europa.

Hva gjør vi for deg?

Vi hjelper private og offentlige virksomheter samt FoU-aktører med deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa. Gjennom nettverket kan du utvikle nye muligheter for finansierings- og innovasjonsprosjekter.

Kartlegging

Vi gir deg praktisk innsikt i EUs satsingsområder og strategier, samt det fremste og beste av god praksis i Europa. Vi hjelper deg med å finne nye muligheter.

Partnersøk

Vi kan koble deg til relevante partnere. HSN jobber tett med europeiske nettverk og FoU-miljøer, og kan hjelpe deg med å finne eksisterende konsortia eller partnere til ditt prosjekt.

Prosjektutvikling

Vårt sekretariat, Sørlandets Europakontor, er behjelpelig med individuell veiledning og rådgivning om Horisont 2020 og Horisont Europa

NYHETER

Britisk assosiering til Horisont Europa

Britisk assosiering til Horisont Europa

Storbritannia får tilgang til det meste i Horisont Europa. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til rammeprogrammet. Forskningsrådet skriver at en detaljert...

les mer
EU starter 2021 med ny programperiode

EU starter 2021 med ny programperiode

Startskuddet for EUs 9. rammeprogram, Horisont Europa, gikk 1. januar 2021. Med 95,5 milliarder euro i potten, er dette verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.  De første utlysningene er...

les mer

Utlysninger

 

HORISONT 2020

Innovasjons- og forskningsprogrammet Horisont 2020 har et budsjett på 800 milliarder norske kroner. Målsettingen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.

Noen utlysninger er forskningsrettet (RIA  – Research and Innovation Action), og andre mer rettet mot innovasjon og implementering av innovative løsninger (IA – Innovation Action).  Det er også egne utlysninger for offentlige anskaffelser av før-kommersielle tjenester (PCP – Pre-Commercial Procurement Actions). 

Norske forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter kan søke Horisont 2020 om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til økonomiske midler, får man ved deltakelse tilgang til fremragende forskningsnettverk, infrastruktur og nye markeder.

i

Utlysninger Horisont 2020

Utlysningene er delt inn i følgende tematiske områder:
  • Blå vekst
  • Energi
  • Smart by
  • Miljø
  • Grønn transport
  • Helse
  • Samfunn

HORISONT EUROPA

EUs nye rammeprogram, Horisont Europa, starter i 2021. Budsjettet er på
95,5 milliarder euro for den
kommende syvårsperioden

Forskningsrådet ønsker slagkraftig norsk deltakelse i utformingen av Horisont Europa, og lyser ut midler for å stimulere til koordinert norsk deltakelse på EU-arenaen

i

Støtte til søknader om formell deltakelse i partnerskap i Horisont Europa


Søknader behandles fortløpende, og utlysningen vil være åpen til budsjettet er fordelt. Du kan søke om maks
500 000 kroner i støtte. 

Kommende aktiviteter

Vi har kartlagt kurstilbud som kan hjelpe deg i søknadsprosessen til Horisont 2020 og Horisont Europa – enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

There are currently no events.

Hovedaktører

Sekretariat

Finansiert av